Trang chủ

Y tế học đường

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 13/03/2020 | 10:18 | Lượt xem: 413

(Haiphong.gov.vn) - Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 như sau: Kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Căn cứ theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 và Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/3/2020.

Chủ động đề xuất thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh của thành phố, báo cáo UBND thành phố.

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truvền hình khi học sinh đi học trở lại.