Trang chủ

Y tế học đường

Học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020
Ngày đăng 13/03/2020 | 10:08 | Lượt xem: 388

Haiphong.gov.vn) - Xét đề nghị cùa Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho học sinh nghi học từ ngày 16/3 đến hết ngày 22/3/2020 nhằm đảm bào công tác phòng, chống COVID-19.

UBND thành phố đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghi học từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại các trường học.

Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai thực hiện Công văn số 1666/UBND-VX ngày 11/3/2020 của UBND thành phổ về việc dạy học trên truyền hình đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng UBND thành phố thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.