Tin nóng

Tin nóng

Công tác Đội và công tác giáo dục trong nhà trường là hai lĩnh vực có cùng chung mục tiêu giáo dục. Quan tâm đầu tư cho Công tác Đội là đầu tư cho công tác giáo dục. Trên các mô hình hoạt động không chỉ mang tính chất vui chơi mà thông qua đó còn mang ý nghĩa giáo dục, phát triển nhân cách cho các em.
Đang online: 948
Tổng số truy cập: 1613135
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh