Trang chủ

Kính vạn hoa

Ban chấp hành Chi Đoàn năm học 2014-2015
Ngày đăng 09/11/2015 | 02:46 | Lượt xem: 987

Ban Chấp Hành Chi Đoàn

 Bí Thư

. Họ và tên: Nguyễn  Thúy Hằng

. Năm sinh: 22/02/1985

. Mobile: 01663100586

Mail: nguyenthuyhang.ta.hp@gmail.com 

 

 

 

Phó Bí Thư

. Họ và tên: Hoàng Thị Nhàn

. Năm sinh: 24/09/1991

. Mobile: 01222362342
Mail:hoangnhanhp91@gmail.com

         

 

 

Ủy Viên

. Họ và tên: Vũ Thị Hồng Nhung

. Năm sinh: 04/12/1984

. Mobile: 0903496943

. Mail: Nhungnk1984@gmail.com

Đang online: 2641
Tổng số truy cập: 2903964
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh