Trang chủ

Kính vạn hoa

Ban Giám Hiệu Năm Học 2014-2015
Ngày đăng 09/11/2015 | 02:44 | Lượt xem: 1069

Ban Giám Hiệu

 

HIỆU TRƯỞNG

. Lê Thị Hoa

. Năm sinh: 25/12/1976

. Mobile: 0123696391

. Mail: hoa.thnguyenkhuyen@gmail.com

.Thành tich:

 + Giáo viên giỏi cấp Thành Phố

 + Bằng khen Sở GD & ĐT – Hải Phòng

 

 

   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

. Họ và tên: Đoàn Thị Kim Oanh

. Năm sinh: 21/4/1976      

. Mobile: 0982876328 

. Mail: oanhdoan76@gmail.com

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

. Đào Thị Cẩm Ly

. Năm sinh:8/3/1976

. Mobile: 0946668181

. Mail:daothicamly.hp@gmail.com

.Thành tich:

+ Bằng khen của Bộ GD & ĐT

+ Chiến sĩ thi đua cấp Thành Phố

 

 
Đang online: 2668
Tổng số truy cập: 2904009
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh