Trang chủ

Kính vạn hoa

Ban chấp hành Công đoàn trường
Ngày đăng 09/11/2015 | 02:34 | Lượt xem: 982

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn

 

 

Chủ Tịch Công Đoàn

. Họ và tên: Đào Thị Cẩm Ly

. Năm sinh: 8/3/1976

. Mobile: 0946668181         

. Mail: daothicamly.hp@gmail.com

 

Phó Chủ Tịch Công Đoàn

. Họ và tên: Phạm Thị Lập

. Năm sinh: 23/10/1976

. Mobile: 01684275397

. Mail: phamthilap76@gmail.com. Họ

 

 Ủy Viên

và tên: Phạm Thị Hà Giang

. Năm sinh: 13/09/1974 

. Mobile: 0904463793

. Mail: phamhagiang74@gmail.com


 

Ủy Viên

. Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Trang

. Năm sinh: 14/7/1978

. Mobile: 01694055368

. Mail: hongtrangthnkhp@gmail.co

 

Đang online: 2601
Tổng số truy cập: 2903610
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh