Trang chủ

Kính vạn hoa

Sơ lược quá trình phát triển của trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Ngày đăng 09/11/2015 | 02:32 | Lượt xem: 852

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến qua nhiều năm tháng đã từng ngày đổi mới và phát triển không ngừng

            I/ Sơ lược quá trình phát triển.
 

 

- Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến được thành lập từ năm 1959 mang tên Phổ thông

 

 

cấp I dân lập Nguyễn Khuyến, địa điểm tại 93 Lương Khánh Thiện.

 

- Từ năm 1960 đến 1992, trường mang tên Phổ thông cơ sở Nguyễn Khuyến. Đến

 

tháng 9 năm 1991, trường chuyển về địa điểm mới tại 123 Lương Khánh Thiện.

 

- Từ năm 1993 -1994 đến nay, trường mang tên Tiểu học Nguyễn Khuyến – Số 127 E

 

Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền – Hải Phòng.

 

II/ Hiệu trưởng các thời kỳ.

 

1. Đ/c Trần Thị Phú (Từ năm 1959-1978).

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Đỗ (Từ năm 1959-1978).

 

3. Đ/c NguyễN Văn Tổ (Từ năm 1959 - 1978).

 

4. Đ/c Đặng Kim Loan (Từ năm 1978-1997).

 

5. Đ/c Vũ Thị Vượng (Từ năm 1997-2001).

 

6. Đ/c Đào Thị Bất (Từ năm 2001-2007).

 

7. Đ/c Hoàng Thị Mai (Từ năm 2007-2014).

 

8. Đ/c Lê thị Hoa (Từ tháng 3/2014 -> nay).

 

                                             QTM. Nguyễn Khuyến

Đang online: 2725
Tổng số truy cập: 2904075
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh