Trang chủ

Kính vạn hoa

Em Đỗ Khánh Vy đạt giải cuộc thi chủ đề “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”
Ngày đăng 17/12/2020 | 02:28 | Lượt xem: 688

Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “việt nam - cuba thắm tình đoàn kết”, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động. Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.

Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động.

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động.

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động.

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động.

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

 

Tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.

hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động. 

 

cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

 

 

tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.

hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động. 

cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.

hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "việt nam - cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba do hội đồng đội trung ương phát động. 

cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của đoàn tncs hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

tham gia hội thi, liên đội tiểu học nguyễn khuyến đã triển khai tới 100% các chi đội và lớp nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. sau 2 tuần triển khai toàn liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn đỗ khánh vy chi đội 4a1 đạt giải ba của hội thi.Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba do Hội đồng Đội Trung Ương phát động. 

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

Tham gia hội thi, Liên đội Tiểu học Nguyễn Khuyến đã triển khai tới 100% các Chi đội và lớp Nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. Sau 2 tuần triển khai toàn Liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn Đỗ Khánh Vy Chi đội 4A1 đạt giải Ba của hội thi.ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết", chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba do Hội đồng Đội Trung Ương phát động. 

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; và là sân chơi ý nghĩa, thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước và góp phần tích cực vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, thanh thiếu nhi hai nước nói riêng.

Tham gia hội thi, Liên đội Tiểu học Nguyễn Khuyến đã triển khai tới 100% các Chi đội và lớp Nhi đồng mỗi lớp 1 tác phẩm dự thi. Sau 2 tuần triển khai toàn Liên đội đã có 30 ttranh chất lượng dự thi và vinh dự có bạn Đỗ Khánh Vy Chi đội 4A1 đạt giải Ba của hội thi.

Đang online: 3634
Tổng số truy cập: 3665042
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh