Trang chủ

Kế hoạch

Ba trường TH Nguyễn Du – Nguyễn Khuyến – Nguyễn Thượng Hiền cùng phối hợp tổ chức Chuyên đề chuyên môn cấp Quận năm học 2019 – 2020: “Dạy học dự án môn Tiếng Anh cấp tiểu học”
Ngày đăng 18/12/2019 | 02:01 | Lượt xem: 568

3 trường TH Nguyễn Du – Nguyễn Khuyến – Nguyễn Thượng Hiền cùng phối hợp tổ chức Chuyên đề chuyên môn cấp Quận năm học 2019 – 2020: “Dạy học dự án môn Tiếng Anh cấp tiểu học”

Chiều thứ 2, ngày 16/12/2019 cụm 3 trường TH Nguyễn Du – Nguyễn Khuyến – Nguyễn Thượng Hiền cùng phối hợp tổ chức Chuyên đề chuyên môn cấp Quận năm học 2019 – 2020: "Dạy học dự án môn Tiếng Anh cấp tiểu học" thông qua tiết dạy minh họa của cô Hoàng Thị Minh Phương – GV trường TH Nguyễn Du. Phương pháp "Dạy học dự án" là một trong những phương pháp dạy học tích cực do nhà triết học Mỹ John Dewey khởi xướng. Với học thuyết "learning by doing experiencing", Dewey chủ trương dạy cho học sinh phương pháp học tập thông qua việc xây dựng một dự án cụ thể sử dụng kiến thức, kỹ năng đã được học và tìm những giải pháp hợp lý để đưa dự án đến thành công. "Dạy học dự án" là một mô hình dạy lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, thông qua những hoạt động mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, thực hiện hóa những kiến thức đã học và tạo ra những sản phẩm của chính mình.

 

Trong dạy học Tiếng Anh thì phương pháp này được đánh giá là hiệu quả thông qua việc thực hiện dự án (Project), học sinh được nắm bắt kĩ năng ngôn ngữ và sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp để nâng cao năng lực giao tiếp của mình. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng, đồng hành, khích lệ các em, theo dõi và đánh giá các giai đoạn thực hiện. Học sinh tiến hành thực hiện dự án dựa trên các chủ đề phong phú và đa dạng, hình thành nhóm, thảo luận, phân công, tổng hợp kết quả thu được và báo cáo dự án dưới nhiều hình thức khác nhau. Bước đầu học sinh tiến hành và hoàn thành dự án đã chỉ ra phương pháp "Dạy học dự án" đã có những hiệu quả tích cực như sau: Thứ nhất: học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tính tự chủ trong học tập, từ đó tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, khó quên nhờ quá trình tìm hiểu, tập hợp rồi chọn lọc thông tin theo yêu cầu dự án. Thứ hai: việc dạy học dựa trên dự án thúc đẩy việc học đi đôi với hành, tạo cơ hội cho học sinh áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. Thứ ba: học sinh có cơ hội củng cố phương pháp học tập theo nhóm phát triển năng lực hợp tác. Các thành viên cùng làm việc nhóm phải biết tổ chức phân công, chia sẻ công việc, học hỏi lẫn nhau, tăng cường tính đoàn kết, tính kỉ luật và trách nhiệm. Thứ tư: học sinh được rèn kĩ năng thuyết trình trước đám đông (thầy cô, bạn bè), nhờ vậy kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng tương tác bằng tiếng anh của học sinh được cải thiện hàng ngày.

Đặc biệt, trong phần Project (Dự án) – đây là một hoạt động trải nghiệm sau mỗi đơn vị bài học. Để có được báo cáo này, sau mỗi các tiết học trước, giáo viên đã hướng dẫn và định hướng cho học sinh nội dung thảo luận để học sinh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm. Cụ thể như Nhóm 1: đóng vai diễn kịch, Nhóm 2: chant, Nhóm 3: hát, Nhóm 4: hỏi đáp với các học sinh nhóm khác. Qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo này giúp học sinh phát huy tinh thần hợp tác, đặc biệt phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập theo dự án đối với môn Tiếng Anh nói riêng và trong học tập, giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung.

 

Tác giả
Vũ Hồng Nhung