Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Ngày đăng 17/12/2020 | 02:11 | Lượt xem: 531

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 về việc phát triển Đảng viên mới. Hôm nay, ngày 27/11/2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Đất, Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng ưu tú Đặng Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi.

 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 về việc phát triển Đảng viên mới. Hôm nay, ngày 27/11/2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Đất, Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng ưu tú Đặng Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi.
Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ vinh dự được chào đón sự có mặt của đồng chí Lương Văn Thuấn - Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường Cầu Đất; Đồng chí Ngô THị Thu Huyền- Phó chủ tịch UBND Phường Cầu Đất; Đồng chí Lê Huy Hoàng_Bí thư Đoàn phường cùng các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên Chi bộ nhà trường.
Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, đại diện cho Cấp ủy, đồng chí Phạm Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định đảng viên mới của Ban thường vụ quận ủy cho ba đồng chí Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi. Đồng chí Phát biểu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua của ba quần chúng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí: Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là quy định về những điều Đảng viên không được làm. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lần lượt đứng lên đọc lời tuyên thệ và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ kết nạp đảng viên đã bổ sung cho Chi bộ thêm một đảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với Chi bộ Tiểu học Nguyễn Khuyến.

Biên tập

Ban thông tin

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 về việc phát triển Đảng viên mới. Hôm nay, ngày 27/11/2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Đất, Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng ưu tú Đặng Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi.
Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ vinh dự được chào đón sự có mặt của đồng chí Lương Văn Thuấn - Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường Cầu Đất; Đồng chí Ngô THị Thu Huyền- Phó chủ tịch UBND Phường Cầu Đất; Đồng chí Lê Huy Hoàng_Bí thư Đoàn phường cùng các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên Chi bộ nhà trường.
Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, đại diện cho Cấp ủy, đồng chí Phạm Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định đảng viên mới của Ban thường vụ quận ủy cho ba đồng chí Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi. Đồng chí Phát biểu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua của ba quần chúng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí: Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là quy định về những điều Đảng viên không được làm. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lần lượt đứng lên đọc lời tuyên thệ và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ kết nạp đảng viên đã bổ sung cho Chi bộ thêm một đảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với Chi bộ Tiểu học Nguyễn Khuyến.

Biên tập

Ban thông tin

hiện Nghị quyết Đại hội Chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 về việc phát triển Đảng viên mới. Hôm nay, ngày 27/11/2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Đất, Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Khuyến long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng ưu tú Đặng Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi.
Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ vinh dự được chào đón sự có mặt của đồng chí Lương Văn Thuấn - Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường Cầu Đất; Đồng chí Ngô THị Thu Huyền- Phó chủ tịch UBND Phường Cầu Đất; Đồng chí Lê Huy Hoàng_Bí thư Đoàn phường cùng các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên Chi bộ nhà trường.
Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, đại diện cho Cấp ủy, đồng chí Phạm Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định đảng viên mới của Ban thường vụ quận ủy cho ba đồng chí Thanh Thắng, Nguyễn Thị Hà và Phạm Yến Chi. Đồng chí Phát biểu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua của ba quần chúng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí: Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là quy định về những điều Đảng viên không được làm. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lần lượt đứng lên đọc lời tuyên thệ và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ kết nạp đảng viên đã bổ sung cho Chi bộ thêm một đảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với Chi bộ Tiểu học Nguyễn Khuyến.

Biên tập

Ban thông tin

 
Đang online: 3536
Tổng số truy cập: 3664928
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh