Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

THÔNG TƯ Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Ngày đăng 09/11/2015 | 02:11 | Lượt xem: 848

THÔNG TƯ Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

/documents/411763/0/01.2012.TT.BVHTTDL.doc/2f3345d2-fe43-4316-9eef-b26ba6a69d13
Đang online: 220
Tổng số truy cập: 1540969
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh