Trang chủ

Giới thiệu

Chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”
Ngày đăng 19/06/2020 | 08:48 | Lượt xem: 905

Chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" giúp các em học sinh có những hiểu biết về các biểu hiện, nguyên nhân và thực trạng của bạo lực học đường. Qua đó các em được hướng dẫn những giải pháp, kỹ năng để phòng tránh bạo lực học đường hiện nay và xây dựng những tình bạn đẹp.

Chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục ý thức đạo đức, xây dựng văn hóa học đường; đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, định hướng cho các em những giá trị đạo đức tốt đẹp, nêu tấm gương người tốt, việc tốt để các em noi theo, đẩy lùi bạo lực học đường.

Chương trình còn là nơi để học sinh chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong học đường nhằm xây dựng một "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"

 

Dưới đây là một số hình ảnh